Levering / nabestellen

Zie hiervoor onder de knop onze werkwijze. Op middelbare scholen gaat onze voorkeur uit naar levering van de enveloppen met foto's aan de school, waarna de school voor verspreiding onder de leerlingen zorgt. De ouders/verzorgers kunnen de machtiging of retourfoto's in de meegeleverde antwoord-envelop aan ons opsturen. Nabestellingen worden direct aan de ouders/verzorgers opgestuurd. Leerlingen waarvan de fotoset niet tijdig betaald is, krijgen tot twee keer een betalingsherinnering. Omdat de school vanwege de privacy-wetgeving geen adresgegevens aan ons mag verstrekken, verzoeken wij u als school om deze herinneringen aan de leerlingen uit te delen. Deze herinnering is gericht aan de ouders/verzorgers.

Extra's voor school

  • Alle foto's op CD-rom, omgenummerd naar leerling-nummer.jpg zodat ze eenvoudig in te lezen zijn in uw leerlingvolgsysteem. Hiervoor vragen wij vooraf een excelbestand van u met de voor ons belangrijke leerlinggegevens;
  • Voor alle personeel fotopakket 1 plus de teamfoto;
  • Van elke groep en de teamfoto 2 groepsfoto's op formaat 20x30 cm.
  • Gratis schoolpasjes;
  • Reuzenposter (90x135 cm., op polystyreen) met daarop alle foto's van de brugklasleerlingen en de mentoren;
  • Examenfoto's voor alle examenkandidaten, in een luxe omslag.