Levering / nabestellen

Doordat wij de foto's printen in ons eigen digitaal vaklaboratorium, kunnen wij zeer snel leveren, meestal binnen 3 werkdagen.
De pasjes voor middelbare scholen printen wij ook zelf, waardoor ook de pasjes binnen 3 werkdagen kunnen worden afgeleverd.

Wij kennen 3 mogelijkheden:

  1. De fotosets worden via school uitgedeeld en de school neemt de enveloppen ook weer in. In de envelop bij voorkeur geen contant geld, maar een ingevulde machtiging voor eenmalige incasso.
  2. In de envelop die via school uitgedeeld wordt, zit een brief met inlogcode, om zo via de website de foto's te kunnen bestellen en betalen.
  3. De school heeft vooraf de email-adressen van de ouders / verzorgers aan ons verstrekt, wij sturen de ouders / verzorgers de avond van de fotodag een email met de mededeling dat de foto's van hun kind online staan en besteld kunnen worden.

Voor onze (na)bestelmogelijkheden geldt, dat de privacy volledig gewaarborgd is. Iedereen krijgt een unieke inlog-code waarmee alleen de foto's van hun kind zichtbaar en besteld kunnen worden. Wij voldoen daarmee volledig aan de privacy-wetgeving.

Service

Service is voor ons even belangrijk als kwaliteit. De week voorafgaand aan de fotodag mailen wij een berichtje dat u aan de leerlingen kunt meegeven, met de mededeling van de kleur van de achtergrond, en nogmaals een duidelijke aankondiging van de fotodag. Tevens komen wij in overleg met school een dag(deel) terug om de zieken van de eerste fotodag en de kinderen die de eerste keer niet naar wens gefotografeerd waren, opnieuw te fotograferen. Ook deze sets worden snel geleverd.

Betaling

Betalingen gaan middels machtiging eenmalige incasso of door het bedrag over te maken op onze bankrekening. Contant betalen kan ook, maar heeft niet onze voorkeur. De nieuwste mogelijkheid is betalen via onze website. De ouder/verzorger logt in en kan middels iDeal de betaling verrichten.

Nabestellingen

Wij bieden en breed scala aan nabestel-mogelijkheden. Nabestellen kan online, de ouders hebben bij de fotoset een unieke inlogcode gekregen die toegang biedt tot de foto's van alleen hun kind. Men kan dan de keuze bepalen en betalen middels iDeal. De foto's worden binnen 4 weken toegestuurd aan de ouders.